Jesteś tutaj

Sprawozdanie ze spotkania nr 1

16.10.2012 r. godz. 18:00

Na pierwszym spotkaniu w roku akademickim 2012-2013 r. członkowie koła w składzie zamieszczonym w załączniku, wybrali przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza oraz skarbnika na okres bieżącego roku akademickiego.  Członkowie zarządu zostali wybrani całkowitą większością głosów w głosowaniu jawnym. Powyższe funkcje przydzielone zostały następującym osobom:

Daria Sych - przewodnicząca

Milena Mioduszewska - wiceprzewodnicząca

Karolina Fatek - sekretarz

Klaudia Wiśniewska - skarbnik

Spotkanie dotyczyło zaplanowania działalności koła na rok akademicki 2012-2013. Ustalono kontynuację działalności naukowej z ubiegłego roku jeśli chodzi o następujące projekty: edukacja dzieci, edukacja osób starszych, edukacja kobiet w ciąży i karmiących, badania stanu odżywienia, tworzenie materiałów edukacyjnych/informacyjnych takich jak ulotki, plakaty, organizacja konferencji, udział w dniu otwartym WUM-u, pikniku WUM-u. Został również ogłoszony termin obozu naukowego w Nałęczowie – 03-08.02.2013r. Postanowiono kontynuować spotkania filmowe (dotyczące tematów żywienia).

Zaproponowano również rozszerzenie działalności strony internetowej i utworzenie grupy SKND na portalu Facebook. Pojawiły się także nowe pomysły na działalność koła np. edukacja pacjentów diabetologicznych ze Szpitala Wolskiego, badania ankietowe w szkołach podstawowych, publikację materiałów dydaktycznych takich jak ulotki, plakaty na stronie internetowej, odświeżenie tablicy informacyjnej koła naukowego w budynku przy ul. Ciołka 27.      

Termin następnego spotkania 23.10.2012 r. wtorek godzina 18:00. 

Autor: Karolina Fatek (Sekretarz)